Blog

Dávajte si pozor na svoje srdce!

“A pokračoval: „Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“” – Lukáš 12:15 Majetky môžu mať obrovský vplyv na to, ako […]

Formuje finančná kríza náš charakter?

Boh niekedy formuje náš charakter tým, že nás nechá zažiť aj ťažšie situácie. Príkladom ako Pán rozvíja charakter ľudí pred tým, než im dá prosperitu nájdeme v 5.Mojž 8:16-18: „na púšti […]

Je nesprávne zbohatnúť?

Myslím si, že náš nebeský Otec zvyčajne nedovolí svojim deťom prosperovať, ak je ich motívom stať sa bohatými. Túžba zbohatnúť – láska k peniazom – má blízko k chamtivosti. “Umŕtvujte […]