Blog

Najnovšie články

Prečo sa manželia dostávajú do finančných problémov?

Skúste si sami položiť otázku: „Prečo majú manželia finančné ťažkosti? Prečo sa dostávajú do finančných problémov?“ Zrejme sa zhodneme, že často riešia problémy veľmi plytko. Finančné ťažkosti nie sú problém! […]

Ako nebyť ovládaný peniazmi a majetkom

Na to, aby sme si povedali ako nebyť ovládaný peniazmi a majetkom, si najprv musíme uvedomiť, kedy takýto stav v našom živote nastáva. Predstavme si to napríklad ako situácie, kde sa musíme […]

Ako sa vyhnúť „nástrahám Vianoc?“

Vianoce sú opäť „predo dvermi“. Prišli zas, aj tento rok, ako vždy – v decembri. Nič nové, žiadne prekvapenie. Ale aj tak sa znova cítim nejaká „prekvapená“, nepripravená. Ešte chcem toho […]