Daruj daň a pomôž formovať budúcnosť!


"Kurz Biblia a financie dáva nový pohľad na spravovanie financií z hľadiska biblických princípov, motivuje k lepšiemu hospodáreniu a poskytuje praktické rady."

Zmena života cez kurz Biblia a financie!

Vašimi 2 % pomáhate formovať budúcnosť pomocou biblických princípov v správe financií. Vaša podpora robí rozdiel!

 
Vzdelávanie: 
Cez kurzy “Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom” sa účastníci dozvedia viac o tom, čo Biblia hovorí o peniazoch a majetku,  o spôsobe ako s nimi hospodáriť. Zároveň prinášame na Slovensko jedinečné vzdelávanie pre kresťanských finančných poradcov.
 
Vzťahy:
Cez spoločenstvo ľudia môžu zažiť zmenu života, životných postojov, otvorenie srdca pre Pána nielen v oblasti financií.
 
Budúcnosť:
Nové generácie sa naučia ako byť verným správcom, vyhnúť sa dlhom a byť štedrým darcom. Zažívajú v danej oblasti väčší pokoj a pravú finančnú slobodu.

 

K darovaniu 2 % Vám stačia tieto 2 údaje:

Obchodné meno: Biblia a financie
IČO: 52 367 703

 

Nezabudnite vo Vyhlásení zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve Vy.

Daňový úrad nám pošle Vaše meno a adresu. Výška darovanej sumy sa nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

 

POSTUP pri poukázaní 2 % sa líši podľa toho,
či si daňové priznanie podávate sami alebo to urobí za Vás zamestnávateľ.

Tu sú jednoduché kroky: