Finančný Fitness v ťažkých časoch – 1.časť: “Pripravte sa na zmenu …”


1.časť zo série 6tich – Pripravte sa na zmenu

Vitajte v časoch neistoty – opäť! Ekonómovia by so mnou určite súhlasili, že približne každých 10 rokov zažívame väčšiu ekonomickú recesiu. Časy súženia nie sú ničím novým. Sám Ježiš nám povedal: “ Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Ján 16:33)

V ťažkých časoch sa potrebujeme vrátiť k pevným základom, k takým, ktoré nám pomôžu v časoch ekonomických búrok. “Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. ” (1 Timotej 6:17) Prvým základným princípom je skutočnosť, že peniaze neznamenajú istotu – nemôžete založiť svoju istotu a nádej na peniazoch! Nemali by sme byť vystresovaný alebo prepadnúť panike, keď sa zdá, že sa blížia ťažšie časy. To je skôr charakteristické pre svetských ľudí. Svet bude panikáriť a strachovať sa. Veriaci však môžu prežívať pokoj a premôcť strach vo svete.

Už ste zažili situáciu, keď ste cestovali dlhšiu cestu v nejakom dopravnom prostriedku a snažili ste sa čítať si knižku, alebo urobiť niečo do práce, ale boli ste vyrušovaný plačúcim dieťaťom, konverzáciou spolu sediacich cestujúcich alebo oznámeniami o zastávkach? V takejto situácii by najviac pomohlo nasadiť si protihlukové slúchadlá. Keď by ste si ich nasadili, všetok okolitý hluk by zrazu zanikol a vy by ste si mohli užívať tichú atmosféru, ktorá by vám umožnila sústrediť sa na to, čo je pre vás v tej chvíli najdôležitejšie. Strach z finančnej situácie a stres vytvárajú toľko „hluku“, ktorý je navyše umocňovaný médiami, ktoré nás neustále informujú o tom, aké je to všetko zlé a hrozné. Potrebujeme si nasadiť naše duchovné protihlukové slúchadlá a začať počúvať to, na čom najviac záleží. V ťažkých časoch by sme mali ubrať z času, ktorý venujeme sledovaniu svetských médií, televízii a tlači a tráviť ho omnoho viac čítaním a študovaním Božieho slova.

Biblia nám v porovnaní so svetom ponúka odlišný postoj. Ježiš nám hovorí, že keď vložíme svoju vieru v Neho, budeme mať pokoj aj v čase búrky. Môžeme s absolútnou dôverou vložiť svoju vieru v Boha, ktorý nám sľubuje, že nám poskytne všetko, čo potrebujeme. Ježiš menil svoje prostredie a ľudia, ktorí v ňom boli zmenení, menili následne to svoje!
S veľkou úctou povedané, Ježiš nebol „teplomer“ ale bol „termostat“.
Teplomer reaguje na okolie a to ho mení. ‘Teplomery’ budú reagovať na davový strach a neistotu poskočením stĺpika ortuti na svojej mierke. Keď sa to stane, emočná teplota narastá, malé prekážky sa stávajú obrovskými, strach narastá s tendenciou vyhrotenia do rozhodnutia či bojovať alebo utiecť! Sú odkázaní na milosť a nemilosť neustále sa meniacemu prostrediu.

Ježiš bol ‘termostat.’ Termostat riadi svoje prostredie, spravuje ho a dáva signály na riadenie jeho teploty, ktorú udržiava v určitom rozmedzí. Ovládanie teploty vášho kúrenia na stene je termostat- a vy, ako veriaci, ste povolaní nazývať sa termostatom. Termostat vyhodnocuje svoje súčasné prostredie, presne tak ako teplomer, ale neprispôsobuje sa mu, ani sa mu nepodriadi. Byť termostatom znamená, že máte nastavený cieľ a pracujete na tom, aby sa súčasné prostredie zmenilo na také, aké chcete aby bolo. Na to ale musíte byť proaktívny, a nie reaktívny. Mať termostat, ktorý by len udával údaje o teplote bez možnosti ich použitia pre zmenu je bezcenný.

Vždy sa môže prihodiť aj niečo zlé. Nedokážete vždy riadiť okolnosti, a ani ekonomiku. Avšak viete riadiť svoje reakcie a postoje k okolnostiam.
V časoch, keď čelíte ekonomickým výzvam, určite nastáva čas obrátiť sa na biblické princípy hospodárenia s peniazmi a majetkom – Božím spôsobom a využiť ich vo svoj prospech. Absolvujte kontrolu svojich financií v ďalšej časti tejto série.
To bola 1.časť série: Finančný Fitness v ťažkých časoch
1. Pripravte sa na zmenu
2. Absolvujte kontrolu
3. Staňte sa finančne fit
4. Spáľte tuk
5. Budujte svaly
6. Naučte sa byť vytrvalý


Peter J. Briscoe

Pridaj komentár