Je nesprávne zbohatnúť?


Myslím si, že náš nebeský Otec zvyčajne nedovolí svojim deťom prosperovať, ak je ich motívom stať sa bohatými. Túžba zbohatnúť – láska k peniazom – má blízko k chamtivosti. “Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.”(Kolosanom 3:5). Je to pre naše dobro, že nám Otec bráni milovať čokoľvek, čo by nás od Neho odtiahlo.

Je teda zlé stať sa bohatým? Nie to netvrdím. Mnohí hrdinovia viery ako Jób, Abrahám, a Dávid, boli bohatí. V skutočnosti sa veľmi radujem, keď Boh umožní človeku, ktorý bol verným správcom, aby sa mu finančne darilo. Nie je nič zlé, ak sa staneš bohatým ako výsledok toho, že si bol verný správca.

Andreas Panasiuk

1 Tim 6:9-10
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Pridaj komentár