Chcete finančne podporiť túto misiu?


V roku 2024 plánujeme, ak Pán Boh dá, nasledovné aktivity:

 • Poskytovať online kurzy “Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom”.
 • Bezplatná distribúcia knihy „Na peniazoch (ne)záleží“.
 • Prednášky na cirkevných školách, v spoločenstvách, farnostiach a na konferenciách.
 • Preklad knihy pre finančných profesionálov.
 • Preklad knihy pre ženy „Woman who prospers“
 • Propagácia a podpora komunity Bafpro (Biblia a financie pre profesionálov).
 • Pokračovanie vzdelávania absolventov základného kurzu.
 • Pripraviť Modul 3 - vzdelávací program pre finančných profesionálov.
 • Zorganizovať jednodňovú konferenciu.

Priama finančná pomoc:

Ak máte záujem o finančnú podporu tejto misie, čo by len 1 euro, môžete tak urobiť jednorazovo alebo pravidelne. Vaša pravidelná podpora nám umožní efektívnejšie a dlhodobo plánovať naše aktivity.

Mesačne:
 • Dar 5 € - nám umožní osloviť 100 ľudí za rok
 • Dar 20 € - nám umožní vytlačiť 5 kusov kníh
 • Dar 50 € - nám umožní zamestnať človeka, ktorý nám pomôže rásť
Jednorazovo:
 • 100 € - poldňový workshop a prezentácia misie vo farnosti/spoločenstve
 • 300 € - poštovné na celý rok
 • 600 € - celoročná kampaň na sociálnych sieťach
Priamo prevodom na účet

Platobnou kartou
Fio banka
SK38 8330 0000 0028 0163 7799

v spolupráci s Darujme.sk:

Darovacia stránka na Darujme.sk