Finančný Fitness v ťažkých časoch – 2.časť: “‘Absolvujte kontrolu!”


2.časť zo série 6tich – Pripravte sa na zmenu

V prvej časti tejto série sme sa mohli opýtať sami seba: “Som teplomer alebo termostat?” Dovolím, aby som bol, tak (Som) ako je teplomer, ovládaný a riadený okolitým prostredím alebo dokážem tak ako termostat vysielať signály, ktoré dokážu moje prostredie meniť?

Existuje silná korelácia medzi finančným zdravím a fyzickým zdravím.(Finančné zdravie úzko súvisí s fyzickým zdravím.) Stres a strach z finančných problémov zažíva neustále alebo väčšinu času minimálne 25% z nás. Zmenšením strachu z finančných problémov môžeme výrazne prospieť svojmu fyzickému zdraviu!

Väčšina z vás má určite predstavu o tom, čo by pomohlo zlepšiť vaše fyzické zdravie. Možno vás najviac láka zaplatiť si permanentku do posilňovne, nájsť si sparingov a cvičiť spoločne,  zúčastňovať sa amatérskych súťaží, prípadne sa zaujímať viac o informácie o zdravej výžive (zdravú výživu) alebo konzultovať to (informácie) s diabetológom. Pravidelná kontrola zdravia nám pomáha zhodnotiť ako sa nám v udržiavaní nášho fyzického zdravia darí.

Ste finančne fit? (Ako je na tom vaša finančná kondícia?) How is your financial fitness? Stojíte pevne a zdraví alebo lapáte po dychu, keď vystupujete na strmý kopec? Výskumy opätovne ukazujú, že finančné zdravie má významný vplyv na fyzické zdravie. Jedným z dôvodov prečo byť finančne fit je schopnosť vysporiadať sa úspešne s nepriaznivými situáciami. Keď príde choroba, tak tí, ktorí sú fit a silní budú mať oveľa väčšiu šancu chorobu úspešne prekonať.
Pravidelná kontrola stavu nášho finančného zdravia nám pomôže lepšie zvládnuť a ustáť obdobia krízy.  Kontrola a prehodnotenie vašich financií, presne tak ako fyzického zdravia môže byť konfrontačné, a preto je často odkladané na neskôr. Kto má rád kontrolu svojej hmotnosti na váhe, pohľad do zrkadla alebo kritické (káravé) slová lekárov?

Takáto kontrola je zaznamenaná v 2. Liste Korinťanom 13:5, “Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere; sami sa skúmajte!” Jeremiáš napomínal svojich ľudí slovami: “Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi! ” (Náreky 3:40) Pavol na ilustráciu správneho života kresťana používa príklad disciplíny a sebakontroly športovca“ Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal.” (1. List Korinťanom 9:24-27)

Dobrým spôsobom ako začať zodpovedne a proaktívne riadiť svoje financie je zistiť v akom stave sa nachádzajú. Mnoho ľudí nemá reálny prehľad o svojich financiách a majetku. Nevedia, na čom sú, pretože to nechcú vedieť. Je to preto, lebo by to pre nich bolo príliš konfrontačné. Musíme však preukázať sebadisciplínu, spoznať skutočnosť a konať ako je nutné.

Šalamún napísal túto ilustráciu: “Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda”. (Príslovia 25:28) Ochrana bola odstránená a mesto je zraniteľné akýmkoľvek útokom. Pokušenia pracujú, aby ničili našu schopnosť kontrolovať naše túžby, našu reč, a naše výdaje.

Kresťania by mali v spravovaní financií skúmať svoje motívy, myšlienky a postoje, kontrolovať s akou zodpovednosťou to robia ako správcovia Božích peňazí. Nanešťastie máme tendenciu skúmať svoje životy až v čase, keď príde kríza alebo problém. Je to síce lepšie, ako sa neskúmať nikdy, ale verný a zodpovedný kresťan by si mal vybudovať zvyk pravidelného skúmania, ktoré je súčasťou jeho dennodenného života.

Kontrola našich financií bude zahŕňať zodpovedanie troch otázok, ktorých sa dotkneme v nasledujúcich troch častiach tejto série.
Koľko míňam – pomáha to alebo to poškodzuje môjmu finančnému zdraviu?
Aké mám dlhy – škodí to môjmu zdraviu?
Aké mám vytvorené rezervy – mám vytvorené zdroje, ktoré nutne potrebujem v ťažkých časoch?

To bola 2.časť série: Finančný Fitness v ťažkých časoch

  1. 1. Pripravte sa na zmenu
  2. Absolvujte kontrolu
  3. Začnite byť finančne fit
  4. Spáľte tuk
  5. Budujte svaly
  6. Naučte sa byť vytrvalý


Peter J. Briscoe

Pridaj komentár