Investovať alebo všetko rozdať?


Keď hovorím o investovaní a investíciách, nemám na mysli veľké investície vo výške milióna eur alebo 100 000 eur. Keď hovorím o investíciách, platí to aj pre malé investície. Takže keď investujeme 50 EUR mesačne do sporiaceho plánu alebo ušetríme 10 EUR mesačne na našom bankovom účte, je to tiež druh investície.

Na čo sa sústredíš pri investovaní?

Väčšina ľudí, ktorí chcú hovoriť o investovaní, sa pýtajú:

Aký je výnos?

Aké sú náklady?

Aká je návratnosť investícií?

Aké produkty môžete odporučiť?

Ako môžeme využiť nástroje a techniky, aby sme boli v investovaní úspešnejší?

Sú to dôležité otázky, avšak ešte dôležitejšie, ktoré si potrebujete položiť sú:

Prečo sa rozhodujete tak, ako sa rozhodujete?

Čo motivuje vaše srdce?

Aké sú vaše duchovné presvedčenia, ktoré vás vedú k finančnému rozhodnutiu?

Aký odkaz zanecháte na Zemi jedného dňa?

Tieto a ďalšie otázky sú pre mňa základom úspešného investičného procesu.

Pavol hovorí, aby sme nekopírovali správanie a zvyky tohto sveta.

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.“ (Rim 12,2)

Keď myslíme na investície, potrebujeme zmeniť spôsob, akým premýšľame o peniazoch. Pozrime sa na investície z biblickej perspektívy.

Na akú múdrosť sa spoliehaš?

Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť.“ (Prísl 9,10)

Božia múdrosť z neba je univerzálna: je vždy pravdivá na ktoromkoľvek mieste sveta, v ktoromkoľvek historickom období, bez ohľadu na pandémie a vojny. Biblia tiež hovorí:

„Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech prosí Boha,

ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitiek, a bude mu dané.“ (Jak 1,5)

Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Prísl 2, 6

O čo lepšie je získať múdrosť ako rýdze zlato a nadobudnúť rozumnosť namiesto striebra!  Prísl 16,16

Chcete sa pri svojich (finančných) rozhodnutiach spoliehať na Božiu alebo ľudskú múdrosť?

Môžu kresťania investovať peniaze?

Ježiš je náš vzor, náš idol, chceme byť ako On. On sa stal chudobným, nemali by sme sa teda stať chudobnými aj my? Často nás k tomu vyzýva:

„Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.“ Lk 12,33

„Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní.“ 1 Tim 6, 7-8

 Je teda správne uvažovať o investíciách? Nebolo by lepšie byť chudobný?

„Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí.“ 1 Tim 6, 10

„Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.“ Kol 3, 5

Chamtivosť je teda, ako by sme slúžili modle. A väčšina ľudí by o sebe nepovedala, že „som chamtivý“. Takže keď sa pozrieme na tieto nebezpečenstvá, ktoré sú spojené s peniazmi a tým, že máme peniaze, je to podľa mňa naozaj úprimná otázka.

Nebolo by pre nás lepšie žiť v chudobe kvôli týmto nebezpečenstvám?

V starom zákone je však chudoba prekliatím, nie je teda biblickým cieľom žiť v chudobe!

Šalamún hovorí:

O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich prv, než zomriem: Vzdiaľ odo mňa klamstvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo, udeľ mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil, nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Hospodin?“ Aby som neschudobnel a nekradol a nezneuctil tak meno svojho Boha. Prís 30, 8-9

Obe možnosti sú teda rizikové. Ak sme chudobní, je to riskantné, ak sme bohatí, je to tiež riskantné.

„Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme.“ 

Takže si myslím, že nemusíme dať všetko chudobným. Možno môžeme investovať a užívať si peniaze, ktoré nám dal Boh.  Kľúčová je iná otázka:

Kde je tvoje srdce?

„Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce.“  Žalm 62,11

“Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.” Mat 19,23

„Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.“ Dt 6,5

„Oddajte sa srdcom úplne Hospodinovi, nášmu Bohu, aby ste chodili podľa jeho ustanovení a dodržiavali jeho prikázania ako dnes.“ 1 Kr 8,61

“Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.”  Pris 4,23

 Zdá sa teda, že existuje spojenie medzi zbohatnúť a lipnúť srdcom.

Je tvoje srdce výhradne s Ježišom Kristom?

Stretol som mnoho ľudí, ktorí stratili časť svojho srdca kvôli otázke peňazí, investícií a snahe zbohatnúť. A niektorí z nich nestratili len časť svojho srdca, ale aj vieru.

Návody na ochranu nášho srdca

Mám pre vás tri rady, ako ochrániť svoje srdce.

  1. Bohatstvo by nikdy nemalo byť cieľom alebo dokonca hlavnou prioritou vo vašom živote.

          “Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia.”  Prís 23,4

A myslím si, že Pán ťa môže urobiť bohatým, ale nie je to tvoja úloha. Nie je tvojou úlohou strácať čas a silu snažiť sa zbohatnúť.

  1. Všetky dobré veci pochádzajú od Boha a ty ich môžeš spravovať.

         „Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal?“ 1 Kor 4,7

Prečo si na seba taký hrdý? Prečo si taký arogantný, keď všetko, čo máš je od Boha? Všetky peniaze, ktoré máš, sú teda Božím darom. Dal ti ho ako dar, ale môže ho dať aj niekomu        inému na druhý deň. A my sme správcovia. Nesnažte sa zbohatnúť, ale buďte verným správcom vecí, ktoré máte.

  1. Uvedom si, že poklady v nebi sú oveľa významnejšie ako bohatstvo na zemi.

Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil?‘ 21 Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.“      Lk 12,20-21

Preto si myslím, že poklady v nebi sú hlavnou prioritou nášho života, nie zbohatnutie, nie poklady pre seba, ale poklady v nebi a bohatstvo v Božích očiach.

Otázky, o ktorých treba hovoriť

Ježiš vypracoval veľmi jednoduchý test chamtivosti: „Choď, predaj všetko čo máš a rozdaj to chudobným.“

Keby vám to Ježiš povedal priamo, aké obavy alebo strach by vám v tom zabránili?

Skúste si zodpovedať tieto otázky a nabudúce si rozoberieme zásady pre úspešné investovanie z biblického pohľadu.

Autor: Alexander Matijevic

Pridaj komentár