Rovnováha!

Kniha prísloví hovorí: Prísl 23,4 “Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia.” Boh nám pri viacerých príležitostiach radí, aby sme neverili bohatstvu. Podľa tohto, niektorí ľudia si myslia, že […]