Finančný Fitness v ťažkých časoch – 4.časť: ‘Spáľte tuk!’


4.časť zo série 6tich – Pripravte sa na zmenu

V tretej časti tejto série sme vás povzbudzovali k tomu, aby ste si vytvorili plán k finančnému zdraviu a to tak, že si vytvoríte plán výdavkov. Ten vám pomôže míňať menej ako zarobíte, aby ste mali peniaze na to, čo je pre vás dôležité.

Jedným z problémov, najčastejšie spomenutým pri kontrole fyzického stavu u lekára je nadváha a jej nebezpečenstvo. Nadváha môže spôsobovať veľkú záťaž pre naše telo a brániť funkcii jeho hlavných orgánov. Znižuje našu schopnosť dostatočne reagovať na obdobia vyššej záťaže na naše telo.

V snahe dosiahnuť dobré finančné zdravie môžu byť dlhy ako spomínaná nadváha.  Stres a strach z toho, že sme prílišne zadlžený môžu spôsobovať psychosomatické problémy v našom tele a znižovať schopnosť tela uzdraviť sa. Vo finančne neistých časoch môže dlh spôsobovať veľké bremeno a dokonca aj ohroziť naše prežitie. Dokázali by ste vyrovnať všetky svoje finančné podlžnosti ak by ste stratili príjem alebo by sa znížila vaša schopnosť zarobiť peniaze napríklad kvôli kríze alebo zlej investícii?

Dlh obmedzuje slobodu v budúcnosti. Mentálne, emočne a finančne nebudete môcť prežívať pohodlie, ktoré by ste inak mohli mať, ak by ste si na to včas pripravili zdroje.  Ako príklad s opicou, ktorá sedí na vašom pleci, tak aj peniaze, ktoré dlžíte vám vždy budú diktovať čo môžete a nemôžete robiť.

Boháč panuje nad chudobnými, dlžník je otrokom veriteľa.“ (Príslovia 22:7)

Biblia požičiavanie peňazí nezakazuje, ale na mnohých miestach upozorňuje na potencionálne nebezpečenstvo. Dlžoby môžu zabrániť Bohu, aby sa o nás postaral. Nadmerné pôžičky môžu viesť k finančnému otroctvu. Dlh motivovaný nadmernou konzumáciou môže poukazovať na duchovné problémy. Ak ideš do dlhu tak predpokladáš, že budeš mať dostatočné príjmy v budúcnosti, aby si dlh splatil, pričom budúcnosť je častokrát veľmi neistá.

Na to, aby ste boli finančne fit a zdravý sa musíte dlhov zbaviť. Biblia nám spomína príbeh vdovy, ktorej manžel zomrel a zanechal ju s obrovskými dlhmi, ktoré nedokázala splatiť. Ako ilustráciu na hore spomínaný verš z Prísloví 22:7, aj jej synovia mali byť uväznený. Zavolala Elizea na pomoc. Vdova a jej synovia zakúsili Božiu pomoc, stali sa slobodní od dlhu a ešte aj zabezpečení. Príbeh si môžete prečítať v 2. Knihe Kráľov 4:1-7. Všimnite si ako je tento príbeh aktuálny aj pre dnešnú dobu!

Pri znižovaní našej váhy za účelom lepšieho finančného zdravia sa môžeme z tohoto príbehu naučiť niekoľko princípov o tom, ako sa zbaviť dlhov.

Žena v príbehu prosila Elizea o pomoc, týmto spôsobom vlastne Boha, aby jej pomohol v jej problémoch. Elizeus jej povedal, aby si od susedov požičala čo najviac prázdnych nádob. Boh potom rozmnožil jej jediné vlastníctvo, malé množstvo oleja, ktoré naplnilo všetky nádoby až kým neboli plné. Vdova potom olej predala, vyplatila všetky dlhy a tak oslobodila svoje deti.

Ten istý Boh, ktorý sa nadprirodzene postaral o vdovu, má záujem oslobodiť od dlhov aj vás.

Prvým krokom bude modlitba. Hľadajte Božiu pomoc a Jeho vedenie na svojej ceste k životu bez dlhov. Boh bude konať buď okamžite alebo postupom času. V oboch prípadoch je modlitba nevyhnutná. Potom prídu prvé výsledky. Keď začnú ľudia znižovať svoje dlhy, Pán bude naďalej požehnávať ich vernosť. Aj keď by ste si mohli dovoliť len malú mesačnú splátku vášho dlhu, prosím uhraďte ju. Boh dokáže znásobiť vaše úsilie.

Možno budete musieť predať niečo, čo nepoužívate. Ohodnoťte svoj majetok, aby ste vedeli určiť, či niečo z neho môžete predať a tak získať nejaké peniaze na skoršie splatenie dlhov. Čo tak bicykel, ktorý už nepoužívate? Alebo vak s golfovými palicami zapadnutý prachom? Je niečo, čo by ste mohli predať a pomohlo by vám to znížiť dlh?

Vytvorte si svoj vlastný plán výdavkov, aby ste mohli definovať sumu peňazí, ktorou  môžete skôr splácať dlhy. Zvážte iné pracovné miesto s vyšším príjmom. Mnoho ľudí ostáva pracovať na mieste s príjmom, ktorý jednoducho nestačí na to, aby dostatočne rýchlo splatili svoje dlhy. Dočasná ďalšia práca navyše môže priniesť aj peniaze navyše a to urobiť veľký rozdiel v splácaní vašich dlhov.

Zvážte radikálnu zmenu životného štýlu. Mnoho ľudí dokázalo znížiť svoj životný štandard tak významne, že sa dokázali dostať zo svojich dlhov oveľa rýchlejšie. Na to, aby to dosiahli, sa niektorí rozhodli zmeniť svoje bývanie za menšie alebo išli bývať do nájomného bytu. Iný zase predali svoje autá, ktorých mesačná splátka bola veľmi vysoká a kúpili si lacnejšie auto bez pôžičky. V krátkosti povedané, dokázali dočasne obetovať vyšší životný štandard, aby mohli skôr splatiť dlhy.

Keď potom prídu problematické časy, ekonomická kríza tvrdo zasiahne svet, tí jednotlivci a firmy, ktoré nemajú dlhy alebo ich majú veľmi malé, budú tie, ktoré nie len prežijú ale dokonca budú prosperovať aj v takýchto časoch. Nebude ich trápiť žiaden dlh, naopak, budú schopní pomáhať ostatným a byť štedrí.

“Bezbožník si požičia, ale nevráti, spravodlivý má však súcit a rozdáva.” (Žalm 37:21)

To bola 4.časť série: Finančný Fitness v ťažkých časoch

  1. 1. Pripravte sa na zmenu
  2. Absolvujte kontrolu
  3. Začnite byť finančne fit
  4. Spáľte tuk
  5. Budujte svaly
  6. Naučte sa byť vytrvalý

Peter J. Briscoe

Pridaj komentár