Ako učiť deti biblické princípy spravovania financií?


Všetci z nás sa pravdepodobne zhodneme na tom, že za výchovu detí sú zodpovední predovšetkým rodičia. Škola a cirkev síce zohrávajú dôležitú úlohu vo vzdelávaní, avšak niektoré témy je najvhodnejšie a potrebné osvojiť si doma. Jednou z týchto kľúčových tém je aj spravovanie financií.

Biblické základy finančnej gramotnosti

 Biblia ponúka množstvo inštrukcií o tom, ako spravovať financie. V 5. knihe Mojžišovej 6:6-7 sa píše: “Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať.”

Táto pasáž nás povzbudzuje, aby sme naše deti učili aktívne a pravidelne. Ako to však urobiť konkrétne?

Ako učiť deti finančnej zodpovednosti?

 1. Plánovane a zámerne: Učenie o financiách by malo byť plánované a systematické, nie náhodné. Čím skôr začneme, tým lepšie. Deti sú vnímavejšie, keď sa učia postupne a pravidelne.
 2. Aktívne namiesto reaktívne: Pravidelné a premyslené vzdelávanie je kľúčové. Nereagujme na problémy, keď už nastanú, ale predchádzajme im aktívnym učením.
 3. Vplyv namiesto riadenia: Neriadime všetky finančné rozhodnutia našich detí direktívne. Dajme im priestor na učenie sa z vlastných chýb. Ak minú všetky peniaze predčasne, nech pocítia dôsledky svojich rozhodnutí. Je to cenná lekcia.

Praktické kroky k finančnej gramotnosti

 Aby deti pochopili, čo to znamená hospodáriť s peniazmi, musia mať:

 • Príjem: Deti by mali mať príležitosti získať peniaze rôznymi spôsobmi, ako sú vreckové, dar, odmeny za domáce práce, brigády alebo zamestnanie.
 • Výdavky: Naučme deti rozlišovať medzi potrebami a túžbami, a ako efektívne míňať svoje peniaze.
 • Plán: Učme ich vytvárať a dodržiavať rozpočet.

Možné zdroje príjmu detí

 • Vreckové: Pravidelné vreckové je skvelý spôsob, ako začať.
 • Dar: Finančné dary od rodiny či priateľov.
 • Odmena za práce doma: Motivácia cez malé odmeny za domáce práce.
 • Brigáda: Staršie deti môžu získať skúsenosti cez brigády.
 • Zamestnanie: Mladí dospelí môžu pracovať na čiastočný úväzok.

 

Zmysluplné výdavky

 • Dávanie: Učme deti štedrosti a pomoci druhým.
 • Sporenie: Zamerajme sa na dlhodobé sporenie na väčšie ciele.
 • Míňanie: Naučme ich rozumnému míňaniu na veci, ktoré majú skutočnú hodnotu.

Tieto princípy nielenže pomáhajú deťom zvládať financie, ale ich aj pripravujú na zodpovedný a samostatný život. Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť v kurze organizovanom misiou Biblia a financie s názvom „Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom“. Tento kurz ponúka hlbšie vhľady do toho, ako aplikovať biblické princípy v každodennom finančnom živote.

Záver

Výchova detí v oblasti financií je dôležitá úloha, ktorá začína doma. Učme naše deti nielen spravovať peniaze, ale aj žiť zodpovedne a v súlade s hodnotami, ktoré považujeme za dôležité. Takýmto spôsobom im poskytneme pevný základ pre ich budúcnosť.

Pridaj komentár