Investovanie – aby sme žili, milovali a vydržali!


Emily usilovne šetrila peniaze zo svojej práce grafickej dizajnérky. Vďaka jej šetrným návykom jej na bankovom účte pokojne zostával prebytok. Jedného dňa, keď uvažovala o svojej finančnej situácii, narazila na článok o biblicky zodpovednom investovaní. Napadlo jej, že peniaze, ktoré ušetrila, nemusia ležať len tak nečinne, ale majú potenciál pracovať pre ňu a pre ostatných.

Emily sa s novým uvedomením spýtala Boha, aké poslanie by mali mať jej nasporené peniaze.  Rozhodla sa preskúmať poslanie investovania ako kresťanka, ako začať investovať a niektoré biblicky zodpovedné investičné možnosti.

Časť svojho prebytku investovala do spoločností, ktoré boli v súlade s jej hodnotami, pričom sa zamerala na tie, ktoré sa angažujú v oblasti udržateľnosti, zamestnanosti a etických postupov. Keď videla, ako jej investície rastú a majú pozitívny vplyv, Emily prijala svoju úlohu investora a pochopila, že aj jej prebytočné úspory môžu prispieť k naplneniu Božích zámerov pre ušetrené peniaze.

Všetci kresťania sú alebo by mali byť investormi!

V spolupráci s organizáciou Compass učíme biblickú múdrosť sporenia, aby sme mali rezervu pre prípad budúcich mimoriadnych udalostí a dosiahli svoje dlhodobé ciele.

Každý, kto má peniaze navyše, ktoré okamžite nepotrebuje, je investorom, za predpokladu, že ich neskrýva v ponožke pod posteľou! Finančné prostriedky budú aspoň investované v banke.

Byť investorom znamená vedome alokovať zdroje na niečo, čo má priniesť výhodný výnos alebo výsledok.
Ako kresťanský investor môžete svoje investície smerovať do spoločností a iniciatív, ktoré sú v súlade s vašou vierou a podporujú pozitívne zmeny vo svete, pričom podporujú Božie kráľovstvo a zabezpečujú vaše potreby, súčasnosť aj budúcnosť. Pridajte sa k nám na tejto ceste investovania, aby ste žili, milovali a vydržali!

Biblia nás učí o správcovstve – zodpovednom spravovaní zdrojov, ktoré nám Boh zveril. Podobenstvo o talentoch (Mt 25, 14-30) nám pripomína, že Boh od nás očakáva, že budeme investovať a rozmnožovať to, čo nám dal.

Peniaze s poslaním

Investovať ako finančný učeník je spojené s jedinečným súborom zásad a hodnôt, ktoré presahujú finančný zisk. Jedným z najdôležitejších aspektov zodpovedného kresťanského investovania je mať jasné poslanie a cieľ. Toto poslanie je vodiacim svetlom, ktoré zabezpečuje, že investície sú v súlade s vašimi presvedčeniami a hodnotami.

Poslanie peňazí ako finančného učeníka bude odrážať tri veľké príkazy, ktoré sme dostali.

Prvým je pracovať na zemi a využívať jej zdroje v prospech a na podporu ľudského rozkvetu.

Druhým je príkaz milovať Boha a blížneho. Peniaze by sa mali používať na službu Bohu a tým, ktorí to potrebujú.

Tretím príkazom je získavať učeníkov vo všetkých národoch.

Kniha “Investovanie – aby sme žili, milovali a vydržali” od Petra Briscoa vysvetľuje, ako môžeme prakticky naplniť tieto aspekty Božieho poslania pre naše peniaze.

Investujte – aby ste žili, milovali a vydržali

Knihu v anglickom jazyku si môžete objednať na https://www.compass1.eu/product-page/invest-to-live-love-and-last alebo priamo z vášho účtu na Amazone.

Pridaj komentár