Finančný Fitness v ťažkých časoch – 6.časť: ‘Naučte sa byť vytrvalí!’


6.časť zo série 6tich

V piatej časti tejto série sme vás povzbudzovali k tomu, aby ste si vytvorili finančnú rezervu pre neisté časy v budúcnosti.  Mať dostatok dostupných peňazí je najdôležitejším aspektom finančného zdravia. Budete tak pripravení na nečakané udalosti a zároveň schopní pomôcť iným.  

Keď sa rozhodnete začať fitness program, zistíte, že začať ho je tá ľahšia úloha. Náročným bude urobiť ho súčasťou vášho životného štýlu na dlhú dobu. Udržať sa fit vyžaduje sebakontrolu a vytrvalosť.

Podľa Biblie je naša sebakontrola, alebo jej nedostatok, riadená z toho najhlbšieho miesta človeka: zo srdca. Začína to našimi najhlbšími presvedčeniami, tým v čo veríme. Prečo to robím? Z akého dôvodu odmietam niektoré z dobrých vecí v živote? Ovládať sa a vytrvať budeme ochotní, ak budeme mať svoje oči sústredené na odmenu.

Čo by ste chceli počuť, aby Ježiš povedal, keď sa s ním stretnete v nebi? Väčšina ľudí odpovie: „Rád by som počul, ako povie: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!“.Odmenou za dobrú správu peňazí a majetku, ktoré nám boli zverené, bude väčšia zodpovednosť a nepredstaviteľná radosť! Skutočná sebakontrola nie je o tom, aby sme sa dostali pod našu vlastnú kontrolu, ale pod moc Kristovu. Nakoniec, naša sebakontrola je o tom, že sa necháme ovládať Kristom. Keď nás „ovláda Kristova láska“, keď prijmeme pravdu, že Boh je náš vládca a nezanechal nič, čo by bolo mimo jeho kontroly, môžeme sa naplniť slobodou, ktorú potrebujeme, aby sme nemuseli zhromažďovať svoju vlastnú silu na sebakontrolu, ale mohli ju nachádzať v Kristovi.

On nám dáva silu vydržať za akýchkoľvek okolností. Nezáleží na tom, či máme málo alebo veľa, môžeme sa naučiť byť spokojní v každej situácii. “Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.” (Filipanom 4:11-13)

Prijmite moc Božieho ducha! Boh nám “nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.” (2. Timotej 1:7)

Pavol hovorí o potrebe sebadisciplíny, ako nevyhnutnej podmienke pre víťazstvo v závode, v metafore o atletike: “ Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Ale zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal.” (1. Korinťanom 9:24-27)

Pre tréning si potrebujeme určiť dosiahnuteľné ciele a krok po kroku zvyšovať svoju finančnú zdatnosť – náš fitness.  Nebuďte nereálni vo svojich očakávaniach! Oslávte aj malé úspechy. Vo fitness programe sa môžete po dosiahnutí cieľa odmeniť svojím obľúbeným nezdravým jedlom, alebo si kúpiť niečo pekné. Pomocou pre udržanie zodpovednosti, môže byť nájdenie svojho sparing partnera. V manželských pároch to môže byť napríklad váš partner. Byť zodpovedný niekomu inému, zvyšuje vašu motiváciu uspieť, nakoľko chcete v jeho očiach vyzerať úspešní. Nezabúdajte, že veriaci majú za publikum svätú trojicu. V konečnom dôsledku sme zodpovední Pánovi, ktorý vyhodnotí náš výkon!

Stane sa, že v istej chvíli zlyháte. Stáva sa to všetkým. “Veď spravodlivý, aj keď sedemkrát padne, opäť vstane, ale bezbožníci sa budú v nešťastí potkýnať” (Príslovia 24:16). Zlyhanie je súčasťou cesty, ktorá nakoniec vedie k úspechu. Najväčším zlyhaním zo všetkých by bolo, ak by sme to po nejakom neúspechu nikdy viac znova neskúsili. Zlyhanie vedie k víťazstvu, ale len pre tých, ktorí ho prekonajú.

To bola 6.časť série: Finančný Fitness v ťažkých časoch

1. Pripravte sa na zmenu

2. Absolvujte kontrolu

3. Začnite byť finančne fit

4. Spáľte tuk

5. Budujte svaly

6. Naučte sa byť vytrvalí

Peter J. Briscoe

Pridaj komentár