Finančný Fitness v ťažkých časoch – 5.časť: ‘Budujte svaly!’


5.časť zo série 6tich

V štvrtej časti tejto série sme vás povzbudzovali k tomu, aby ste sa zbavili veľkej záťaže spôsobenej dlhmi. Tak dokážete byť viac finančne zdraví, a tým aj pripravení na ťažké časy. Väčšina ekonomických poradcov sa zhodne v tom, že najdôležitejším ukazovateľom finančného zdravia v neistých a ťažkých časoch, je tak v biznise ako aj v súkromí, dostupná hotovosť(rýchle a ľahko likvidné peniaze).  Mať k dispozícii peniaze na to, aby ste si mohli plniť svoje záväzky a kúpiť nevyhnutne potrebné veci, je vzhľadom na neistú budúcnosť kľúčové. Firmy prepúšťajú, autá alebo stroje sa kazia, prichádzajú nečakané výdavky na zdravotné záležitosti, z dvoch príjmov v rodine môže jeden skončiť, atď.

Mať dostatok dostupných peňazí je najdôležitejším aspektom finančného zdravia. Budete tak pripravení na nečakané udalosti a zároveň schopní pomôcť iným. Mať dostupné peniaze tiež znamená, že si nemusíte požičiavať na nevyhnutný spotrebný tovar, nakoľko takúto pôžičku zvyčajne sprevádzajú  aj veľmi vysoké úroky. Tvorba istej zálohy likvidných peňazí (napr. cashu) vám pomôže vysporiadať sa s neistými obdobiami života.

Pozrime sa na múdrosť mravcov, spomenutých v Prísloviach 6:6-8. “Lenivec, zájdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca a zmúdrej.  Hoci nemá vodcu, predstaveného ani vládcu, v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm.” Múdrosťou označuje schopnosť zhromaždiť potrebnú zásobu v čase, keď je to ešte možné, pre obdobia keď to tak isté a ľahké nebude.

Keď chcete nasporiť peniaze na vytvorenie rezervy pre budúce neisté časy, mali by ste najprv začať sumou, ktorou viete pokryť životné náklady na 3-6 mesiacov. Toto bude vaša železná rezerva – pohotovostný fond, v podstate, vaša vlastná banka! Tá vám umožní uhradiť významné nákupy alebo náklady.  Keď už máte takýto pohotovostný fond, môžete si požičať peniaze od seba samého a nie od finančnej inštitúcie, ktorá by vám za to účtovala úrok minimálne od 6 až do 25%, ak nie viac.

Ak sa vám stane, že budete musieť z tohto fondu peniaze vybrať, urobte následne všetko pre to, aby ste ho čo najskôr naspäť doplnili.

Biblia píše, že sporiť je múdre: “V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, hlupák ich však premrhá.” (Príslovia 21:20, SEB).

Ďalším príkladom pre nás môže byť Jozef, ktorý sporil počas siedmich rokov hojnosti, aby sa uistil, že bude mať dostatok jedla na ďalších sedem rokov. Hladomor bol tak obrovský, že ľudia už aj zabudli na predchádzajúcich sedem rokov prosperity. Keďže bolo potrebné okamžite konať, Jozef prehovoril k faraónovi, aby národ prežil: “Teraz sa poobzeraj, faraón, po rozvážnom, múdrom mužovi a ustanov ho za správcu Egypta.  počas siedmich rokov hojnosti budú vyberať pätinu výnosu Egypta. Nech počas nastávajúcich úrodných rokov zhromažďujú všetku potravu a obilie nech uskladnia do miest pod faraónovu moc a nech naň dohliadajú. Táto potrava bude v krajine zásobou počas siedmich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nezhynie hladom…”(Genesis 41:33-36) O sedem rokov, keď prišla kríza a hlad bol v celej krajine, bol Egypt pripravený. A nie len že ako národ prežili, ale dokonca narástli v moci, keďže k nim ostatní chodili nakupovať zásoby jedla. Rezervy boli finančnými svalmi, ktoré znamenali požehnanie pre mnohých ľudí.

Sporenie zahŕňa schopnosť odoprieť si zakúpenie niečoho dnes na to, aby ste si mohli niečo kúpiť v budúcnosti. Pravdepodobne toto je dôvodom, prečo väčšina ľudí nedokáže nasporiť peniaze – nedokáže si odoprieť niečo, čo chcú dnes, nakoľko aj dnešná kultúra to vo väčšine nevyznáva. Keď niečo chceme, chceme to ihneď, teraz. Sporenie však vyžaduje disciplínu a seba-kontrolu, ktorou obmedzíme svoje míňanie, a to nie je vôbec ľahké!

Najefektívnejší spôsob ako sporiť peniaze je robiť to automaticky a pravidelne. Keď dostanete výplatu, prvá platba by mala byť dar Bohu a druhá na sporenie. Trvalý prevodný príkaz na vašom účte je najlepší spôsob ako sporiť. Niektorí ľudia sporia zo svojich odmien – bonusov, alebo príjmov z nadčasov. Pamätajte si: Ak dávate na sporenie okamžite, usporíte viac. Moje pravidlo by bolo : dávaj 10%, spor aspoň 10% a nauč sa vyžiť z toho, čo ostane.

Začnite budovať „finančné svaly“,krôčik po krôčiku. “Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.” (Príslovia 13:11) Finančné svaly sú nevyhnutné k tomu, aby ste ostali finančne silní aj v ťažkých časoch.

To bola 5.časť série: Finančný Fitness v ťažkých časoch

1. Pripravte sa na zmenu

2. Absolvujte kontrolu

3. Začnite byť finančne fit

4. Spáľte tuk

5. Budujte svaly

6. Naučte sa byť vytrvalý

Peter J. Briscoe

Pridaj komentár