Formuje finančná kríza náš charakter?


Boh niekedy formuje náš charakter tým, že nás nechá zažiť aj ťažšie situácie. Príkladom ako Pán rozvíja charakter ľudí pred tým, než im dá prosperitu nájdeme v 5.Mojž 8:16-18: „na púšti ťa kŕmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. Nehovor si v srdci: ‚Toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. ‘Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes.“.

Deti Izraela potrebovali byť pokorené, než mohli zvládnuť bohatstvo. Náš Nebeský Otec nás pozná lepšie, ako poznáme my sami seba. Vo svojej nekonečnej múdrosti vie, koľko presne bohatstva nám môže zveriť v ktorýkoľvek čas, bez toho, aby to zničilo vzťah s Ním.

Zažil si už aj ty životnú situáciu s financiami, ktorú Boh použil na formovanie tvojho charakteru?

Autor: Andreas Panasiuk

 

Pridaj komentár