Ako finančne uzavrieť a zhodnotiť rodinné financie


Ak čítate tento článok, pravdepodobne máte záujem mať financie pod kontrolou. To sa dá len tak, že budeme poznať skutočné čísla v jednotlivých príjmoch a výdajoch našej rodiny. Veď ak sme stvorení na Boží obraz, tak aj v tejto oblasti by sme mali byť ako náš Pán a On je Bohom  poriadku a všetko malo systém (sviatky, rozmery stavieb …) a aj pri stavbe archy alebo svätostánku nám ukázal, ako dopodrobna vie stavbu plánovať a realizovať a teda tak mať poriadok.

Mnoho problémov pri hospodárení s financiami priniesli rozhodnutia, ktoré boli založené na nesprávnych štatistikách, a tak boli vopred odsúdené na to, aby priniesli skôr prekvapenia a nepokoj.

Tiež je dôležité vedieť, že len na základe analýzy urobených chýb pri hospodárení s peniazmi sa vieme z týchto chýb poučiť a vyvarovať sa im do budúcna. Veď len nerozumný človek sa nepoučí z chýb a opakuje ich znovu a znovu. A čo je najsmiešnejšie, je ešte aj  prekvapený, že sa v jeho živote nič nemení a stále je to tak isto.

Sumarizácia a prehľad v oblasti financií nám tiež pomôže byť viac vďačný Bohu za to, čím nás požehnal za to predchádzajúce obdobie. Tiež vieme posúdiť a odkontrolovať, či skutočné pohyby na našich účtoch zodpovedajú aj prioritám nášho kresťanského života. Vieme posúdiť, či sme pri míňaní mysleli aj na dávanie, či pre cirkev ako Božie kráľovstvo alebo pre núdznych a aká tá suma alebo percento skutočne boli. Tiež to platí pre oblasť zdravia a rodiny, ktoré mnohí vo svojich životoch definujú ako dôležité.

Každý z nás si financie zaznamenáva inak. Niekto vôbec, niekto priebežne, alebo si potom urobí nejaký prehľad naraz podľa svojho obľúbeného spôsobu. Pre niekoho to môže byť po starom – perom na papier, pre niekoho to je aplikácia, pre niekoho jednoduchý excel.

Rozdelenie a prehľad jednotlivých kategórií príjmov a výdajov si tiež každý najlepšie prispôsobí sám. Pre inšpiráciu vám ponúkame možnosť zadarmo si stiahnuť prehľad kategórií na našej web stránke www.bibliaafinancie.sk/materialy/. Tam nájdete aj praktický nástroj na výpočet percenta míňania v jednotlivých oblastiach života. Po vložení jednotlivých súm budete mať hneď vypočítané aj percento, ktoré išlo na dávanie, na život respektíve sporenie.

Tieto prehľady odporúčame robiť nielen raz ročne ako napríklad teraz po ukončení roka 2022 ale robiť ich priebežne tak, ako keď športovec napríklad lyžiar závodí a potrebuje už priebežne alebo aspoň v polčase vedieť, či je na tom dobre alebo nie a či má viac risknúť alebo v niečom ubrať. Tak aj my máme v hospodárení s financiami priebežne vedieť, či to naše míňanie skutočne zodpovedá plánu aký sme si pripravili. Preto či už to robíte na dennej báze, týždenné, mesačné alebo ročné je potrebné uzatvárať určité obdobia. Tie zhodnotiť, poučiť sa z chýb, poopraviť čo treba a ísť ďalej.

Neodmysliteľnou časťou pri všetkom tom je hľadať a získavať múdrosť v hospodárení, vzdelávať sa aby som sa nemusel učiť len z vlastných chýb. Tiež však preto aby som predovšetkým hľadal Božiu vôľu v tejto oblasti, vediac, že majetok, ktorý spravujem vlastní Boh a ja raz vydám počet za jeho spravovanie. Tých z vás, ktorí z vás ešte neabsolvovali kurz „Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom“ pozývam naučiť sa biblické princípy pre túto oblasť vášho života. Boh vám žehnaj!

Pridaj komentár