Ako nebyť ovládaný peniazmi a majetkom


Na to, aby sme si povedali ako nebyť ovládaný peniazmi a majetkom, si najprv musíme uvedomiť, kedy takýto stav v našom živote nastáva.

Predstavme si to napríklad ako situácie, kde sa musíme rozhodnúť medzi dvoma možnosťami. V Biblii sa píše v Evanjeliu podľa Lukáša 1:13 „ Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Tento verš nám jasne hovorí, že v niektorých prípadoch neexistuje zlatá stredná cesta, buď bude rozhodnutie v prospech Boha alebo mamony. V prospech Boha bude znamenať, že dané rozhodnutie bude prinášať slávu Bohu a bude podľa Božieho zákona.

Ak sú Božie hodnoty zdravie (telo chrám Ducha Svätého), rodina, vzťahy, ak ich peniaze ničia, tak je to víťazstvo alebo vplyv zlého nad peniazmi.

Ak nie sme ochotný ísť na oslavu priateľovi len preto, že by nás to stálo nejaké peniaze, tak peniaze ničia naše priateľstvo. Ak otec rodiny odíde dlhodobo do zahraničia a nesleduje znaky narušenia dôverného a blízkeho vzťahu s manželkou a deťmi a nakoniec sa rodina rozpadne. Ak hodnotíme ľudí len podľa toho, čo vlastnia a koľko zarábajú namiesto skutočných charakterových hodnôt tak nás ovládajú peniaze. Ak si nedoprajem vôbec, alebo moje šťastie a spokojnosť sa odvíja od len množstva peňazí, ktoré mám a čo si za nich môžem kúpiť tak dlhodobo nebudem šťastný. Ak nepomáham núdznym a neprispievam do cirkvi a na rozvoj a potreby Božieho kráľovstva lebo sa bojím, že by som mal málo, aj vtedy víťazí závislosť na istote, ktorú máme v peniazoch a majetku. Ak si nevieš oddýchnuť od práce, aj keď ti to ničí zdravie tak vyhráva ten Zlý. Ak veľké dlhy prinášajú obavy, strach a úzkosť Tebe a Tvojej rodine, alebo spolupracovníkom, tak sa stávaš ich otrokom proti Božej vôli. Keď si kvôli starostiam o tento život nenachádzaš čas na svojho Stvoriteľa, na modlitbu a Písmo, tak časom ti ostanú len peniaze.

Biblia píše v Evanjeliu podľa Matúša 16:26 „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí svojmu životu?“

Poďme sa teda pozrieť bližšie na to, ako môžeme byť pripravení odolávať tomu, aby nás ovládali peniaze viac ako naša viera:

1, chrániť svoje srdce

Naplňme ho Božou prítomnosťou, chodievajme na omše, bohoslužby, nachádzajme čas na rozhovor s Bohom v modlitba a hľadajme jeho vôľu v Božom slove lebo kde je náš poklad, tam je aj naše srdce. (Mat 6:21)

2, rásť vo vďačnosti

Buďme vďační za to, čo máme. Vždy je za čo ďakovať! Neodkladajme vďaku Bohu až keď zarobíme viac peňazí, alebo si kúpime, čo sme plánovali.

3, štedro dávať

            Buďme štedrí,  kde sa dá.

Ak chceš rásť v tejto oblasti, absolvuj kurz „Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom“.

Pridaj komentár