Do neba si nič nezoberieš


Nadpis dnešného zamyslenia znie pozitívne, nakoľko predpokladá, že sa po smrti dostaneme do neba. Druhá časť odkazu už môže vyznieť pre niektorých smutne, nakoľko vlastníctvo, ktoré teraz majú ich stálo nemálo času, energie a driny a tak ako hovorí aj Jób si po smrti so sebou nič nezoberieme. „Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim.“ Jób 1:21

V predstave, že po fyzickej smrti prídem do neba, mi vlastne ani nič netreba, nakoľko v nebi budem mať dostatok všetkého. O bezvýznamnosti toho, aby sme tam niečo museli nosiť hovorí aj tento ilustračný vtip (informácie v ňom sa nezakladajú na učení Písma)

Na zemi sa stalo to, že zomrel istý boháč. Po smrti ešte zjednával, či by si predsa so sebou nemohol zobrať aspoň časť svojho majetku, na ktorom tak tvrdo pracoval a mal k nemu silný vzťah…, aspoň pár zlatých tehál… Tak si ich boháč vložil do batoha a prišiel k nebeskej bráne. Tam mu Peter hovorí: „Vitaj, a čo to máš v tom batohu, veď vieš, že tu si nič nemôžeš zobrať!“ Boháč ho úporne prosil, aby mu udelil výnimku a pustil ho aj s jeho cenným zlatom do neba. Nakoniec mu teda Peter hovorí:“Ale vieš čo, nakoniec sa nič veľké nestane a zámková dlažba kľudne môže ísť…“

Áno, v nebi bude zo zlata dlažba na chodníky… To čo tu na zemi iný považujú za dôležité, je v nebi úplne nepodstatné.

Oveľa podstatnejšie je to, aby sme si počas života uvedomovali, že raz príde koniec nášho života tu na zemi a to najpodstatnejšie je, aby sme si nachádzali čas na budovanie vzťahu s Bohom a investovali dávaním na budovanie Jeho kráľovstva. Je to jediný spôsob ako preniesť peniaze z tohto sveta a uložiť ich v nebesiach. Ak si uvedomíš, aký je život krátky a že nič si so sebou po smrti nezoberieš, budeš šťastný v dávaní a štedrosti a dokonca ti pomoc iným prinesie väčšie šťastie a radosť ako uspokojenie samého seba.

“Niekto (priam) rozhadzuje, a (predsa) mu stále pribúda, druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedostatok vždy. Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.  Príslovia 11:24-25

Modlitba: Pane Ježišu, prosím Ťa, aby si nám pomáhal nachádzať si na teba čas v tomto rušnom živote. Prosím ťa, aby sme skúmali podstatu nášho života a nestratili nádej a vieru v to, že raz budeme s tebou v nebi. Nedovoľ, aby sme boli príliš sústredení na seba a len na seba. Daj nám schopnosť uvedomovať si, že po smrti tu na zemi si so sebou nič nezoberieme. Pomôž nám rozpoznať príležitosti k štedrosti, vedúcej k budovaniu tvojho kráľovstva a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Amen.

Pridaj komentár