Investuj svoj čas, talent a peniaze do večnosti!


Ako sa píše v Biblii, dary a talenty, ktoré máme, sú od nášho Pána. Dáva nám ich na to, aby sme mu s nimi slúžili a budovali Božie kráľovstvo na tejto zemi v tomto živote.

Aj keď môžeme mať niekedy pocit, že táto úloha je výsostne pre kňazov, farárov a iných slúžiacich v cirkvi, pravdou je, že je to povolanie aj pre každého z nás. A to práve v oblasti, kde dary, ktoré sme od neho dostali, môžeme využiť na Jeho slávu. Spôsob ako tieto dary nájsť je identifikovať ich pri bežnom živote vlastnou skúsenosťou alebo aj odozvou môjho okolia. Vety typu: „Naozaj si v tom dobrá! Ide ti to ako po masle! Si rodený talent!“ nám pomôžu tieto talenty identifikovať.

Následne si musíme uvedomiť, že Božia vôľa je tieto dary aj rozvíjať a používať pre dobro druhých.

Nám však často okrem iného bráni prílišná zaneprázdnenosť, pochybnosti o danom talente, alebo možno v tom nevnímame dôležitosť a prínos pre druhých.

Pravdou však je, že aj pre slúžiaceho je jeho služba požehnaním.

Skús sa zamyslieť aj dnes nad oblasťou, kde sa cítiš byť povolaný slúžiť druhým. Ak to objavíš, začni čím skôr. Možno práve finančné učeníctvo bude Tvojou cestou.

Len si to predstavte – keby každá firma podnikala spravodlivo a čestne,  v ktorej by ľudia verne žili a pracovali podľa Božích finančných princípov. Verím, že by nastal blahobyt a prosperita pre všetkých zamestnancov a zákazníkov.

Len si predstavte, že by rodina žila verne podľa Božích finančných zásad. Neexistovali by žiadne hádky v manželstve, deti by boli vychované tak, aby vedeli múdro hospodáriť so svojimi peniazmi, rodina by mala prosperujúcu budúcnosť.

Naša cirkev, zbory by boli plne financované štedrými finančnými učeníkmi a ľudia by sa dobrovoľne venovali práci v Cirkvi.

Ľudia by sa oslobodili od bremena dlhov a mohli by slobodne venovať svoj čas a talenty službe blížnym.

Možno takto by vyzeral život „finančného učeníka“. Kto to je?

Finančný učeník je nasledovník Krista, žije verne podľa Božích finančných princípov v každej oblasti svojho života (v práci, v rodine a spoločenstve)

Čo znamená finančné učeníctvo?

  • Ctiť Pána ako vlastníka všetkého
  • Byť dobrým správcom Jeho zdrojov
  • Deliť sa s tým, čo nám zveril pre Jeho plány
  • Odovzdať to čo sme sa naučili iným

Manažovanie peňazí ovplyvňuje takmer každú oblasť života. Potrebujeme ľudí učiť ako narábať s financiami Božím spôsobom. Skús sa zamyslieť a zodpovedať si tieto otázky:

  • Čo mi chýba/čo robím dobre, aby som bol verným správcom?
  • Čo môžem urobiť preto, aby som slobodne mohol slúžiť Ježišovi?
  • Ako môžem pomôcť iným rásť v štedrosti?

Pridaj komentár