Finančný Fitness v ťažkých časoch – 3.časť: ‘Začnite byť finančne fit!’


3.časť zo série 6tich – Pripravte sa na zmenu

V druhej časti tejto série sme vás povzbudili urobiť si finančnú kontrolu – zhodnotiť ako ste na tom finančne a určiť, čo potrebujete na to, aby ste boli finančne zdravý. Tak sa dokážete lepšie vysporiadať s ťažkými časmi fyzicky, ale aj finančne. Teraz začneme s našim fitness programom.

Kľúč k finančnému úspechu je veľmi jednoduchý, ale tak ťažko sa dodržiava – míňať menej ako zarábate po dostatočne dlhú dobu. K dosiahnutiu cieľa – byť fyzicky fit, vám dietológovia odporučia robiť zo začiatku najprv malé krôčiky.  Cieľom je, aby sa tieto stali vašim zvykom, a potom môžete robiť väčšie kroky. Keď sa aj tie stanú vašim zvykom, tak ste si týmto dokázali vybudovať svoj nový životný štýl. Pri budovaní svojho finančného zdravia Šalamún múdro povedal: “ Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.” (Príslovia 13:11)
Keď míňate menej ako zarábate, výrazne znižujete pravdepodobnosť, že  skončíte v dlhoch, môžete tak sporiť na potreby budúcnosti a znižujete tak riziko finančných problémov v budúcnosti.

“Neviem ako to celé skončí! Ešte nie je ani koniec mesiaca a my už nemáme žiadne peniaze.“ Tento fenomén postihuje ľudí rôznych príjmových kategórií. Nezáleží na tom, koľko zarobíme, nakoľko sa nám stále zdá byť  čas do konca mesiaca dlhší ako je suma našich peňazí. Niekto takto zavtipkoval: “Počul som, že peniaze rozprávajú, tie moje mi stále hovoria „Dovidenia!““
Odzrkadľuje to aj biblický obraz bohatstva v tomto verši: “ Len čo na ňom očami spočinieš, už ho niet, veď zrazu si nasadí krídla a odletí sťa orol k nebesiam.” (Príslovia 23:5) Kam ide!

Vyjsť do konca mesiaca je každodenný problém mnohých z vás. Ako môžem vystačiť s peniazmi do konca mesiaca, keď ten sa stále uteká. Na to, aby sme to dokázali, potrebujeme si vytvoriť plán výdavkov. Ten tvorme v modlitbe s Pánom, ktorý je vlastníkom našich peňazí a tvorca ich plánu hospodárenia. Urobme ho tak, aby sme každý mesiac míňali menej ako zarobíme. Toto vyžaduje disciplínu, a to schopnosť povedať nie nákupu vecí, ktoré nemáme v rozpočte, držať sa plánu aj vo víre všetkých pokušení. Mnoho ľudí si spája slovo „rozpočet“ s obmedzeniami, náročnosťou a disciplínou. I napriek tomu, prinesie tvorba rozpočtu a jeho dodržiavanie hojné ovocie a odmenu.

Pre kresťanov je plán výdavkov duchovným nástrojom, ktorý nám pripomína skutočnosť komu patria peniaze, ktoré spravujeme. Boh používa peniaze ako nástroj, skúšku a zároveň svedectvo. Sú nástrojom na dosiahnutie Božieho zámeru, testom našej viery v správcovstve a svedectvom, že Boh sa postará a povedie nás aj vo svete financií.

Plán výdavkov nám dáva jasný obraz o stave našich financií: vieme koľko ich prichádza a tiež vieme koľko ich odchádza. I napriek tomu, že sa to môže zdať tak jasné, míňa mnoho ľudí každý mesiac viac peňazí ako zarobí. Pomáha nám urobiť múdre rozhodnutie v našom míňaní plynúce z informácií z plánu výdavkov, a to obzvlášť pri ťažkých rozhodnutiach.

Plán výdavkov určuje priority. Pomáha sústrediť sa na prioritné platby, tie kde je možnosť nejakej pokuty za ich nezaplatenie (daň z príjmu, dlh) a na tie platby, na ktorých skutočne záleží (napr. dávanie, sporenie na auto alebo jeho opravy, oslava výročia, dovolenka).
Dobré plánovanie pomáha odolávať bežnému míňaniu a pomáha vyhnúť sa problémov v čase, keď je sa to ešte dá odvrátiť alebo zmeniť.

Plán výdavkov nám pomáha dosiahnuť naše životné ciele, získať späť kontrolu nad našimi financiami a pomáha nám na ceste k finančnému zdraviu.
“ Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhli.” (Príslovia 21:5)

Viac informácií nájdeš na www.bibliaafinancie.sk

To bola 3.časť série: Finančný Fitness v ťažkých časoch

  1. 1. Pripravte sa na zmenu
  2. Absolvujte kontrolu
  3. Začnite byť finančne fit
  4. Spáľte tuk
  5. Budujte svaly
  6. Naučte sa byť vytrvalý

Peter J. Briscoe

Pridaj komentár