Rovnováha!Kniha prísloví hovorí:

Prísl 23,4 “Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia.”

Boh nám pri viacerých príležitostiach radí, aby sme neverili bohatstvu. Podľa tohto, niektorí ľudia si myslia, že sú poslušní, ak žijú z minima peňazí a pracujú tak málo ako je to len možné. Avšak, toto nie je správny postoj podľa Božieho Slova.

 

Sv. Pavol v 2 Tes 3,10 nám hovorí: “Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! Okrem tohto, v

Dt 8,18 “Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo” nám hovorí, že Boh nám dáva schopnosti získavať bohatstvo. Ak On je zdrojom všetkého, tak nemôžeme to konať ako sme vyššie spomenuli.

 

Kde je rovnováha? Ak sa pozrieme problém z dvoch strán, zistíme, že Boh chce, aby sme pracovali tvrdšie, ak pracujeme pre Neho. Čo však pre nás On nechce je, aby sa bohatstvo stalo hlavnou métou nášho života. Ak sa tak stane, priority ako je vzťah s Bohom, rodinou, cirkvou alebo komunitou začínajú trpieť z nedostatku pozornosti a času.

 

A čo o sporení na budúcnosť? Je to tiež oblasť mimo rovnováhy. Na jednej strane, Ježiš obviňuje bohatého muža, že je hlúpy, lebo zbúral staré sýpky a postavil väčšie, aby mal kde uskladniť úrodu. Na druhej chváli vtáky, že žijú pre daný deň. Môže sa zdať, že Boh nás chce učiť, že sporenie na budúcnosť nie je biblická myšlienka….

 

Avšak, v knihe Prísloví nachádzame pasáž práve odkazujúcu na sporenie. Hovorí, že by sme mali byť ako mravce, ktoré zbierajú potravu v lete, aby mali na zimu. Zbierajú dnes viac ako potrebujú, aby mali dostatok zajtra.

 

Nie je táto myšlienka v protiklade s podobenstvom o bohatom bláznovi a ďalšími podobnými pasážami? Nie, vôbec nie. Božie Slovo je jasné, potrebujeme vopred plánovať. Ale v rovnakom čase hovorí, že by sme nemali hromadiť a mať poklad len pre seba ako v prípade bohatého blázna.

 

Obe podmienky sú biblickou pravdou. Prezentujú rovnaký predmet z dvoch rôznych uhlov a veríme, že to je to tajomstvo k nájdeniu rovnováhy. Božie princípy sú ako kanál s vodou, so stenami po oboch stranách. Na jednej strane, je Božie vzorce z jednej perspektívy a na druhej strane vzorce rôznych pohľadov. Pokiaľ zostaneme v rámci kanála, čiže v Božej vôli, budeme mať rovnováhu.

Pridaj komentár