Martin


Mňa oslovilo hlavne to, že do správy peňazí je nutné zapájať Boha. Z Biblie môžeme čerpať rady ako správne hospodáriť. Boh je ten, ktorý rozdeľuje dary a On vie najlepšie, čo je pre každého človeka dobré, a tak je to aj s financiami.

Kurz by som odporučil každému. Ja som si počas neho ešte viac uvedomil, že všetko závisí od vôle Boha a mal by som sa v prvom rade spoliehať na pomoc od Neho a nie na vlastné sily.
Rád sa zúčastním na ďalších seminároch.