Miťo a Marika


Najdôležitejším poznatkom pre mňa je myšlienka, že financie nie sú našim vlastníctvom, ale ich máme prepožičané k užívaniu od Pána, a podľa toho s nimi máme naložiť v našich životoch.
Zdieľanie v malej skupinke je podľa mňa neskutočne pozitívna vec.
Ľudia by sa mali zúčastniť kurzu z dôvodu, že neexistuje spoľahlivejší manuál k narábaniu s financiami, ako keď metodiku vytváral Boží duch s plnosťou lásky a múdrosti.