Peter


Spolu s manželkou sme sa zúčastnili vašich sedení. Mňa osobne oslovila téma DÁVANIE. V tejto oblasti mám veľké medzery a pociťujem doposiaľ nepoznanú vnútornú potrebu urobiť radikálnu zmenu.