Documents

Finančný koláč
217 stiahnutí
Informačný leták o štúdiu v malých skupinkách
411 stiahnutí
Plán výdavkov - kategórie
419 stiahnutí
Prehľad dlhov - snežná guľa
219 stiahnutí
30-dňové sledovanie príjmov a výdajov
313 stiahnutí
567 stiahnutí
Zmluva o uznaní a prevode vlastníctva
248 stiahnutí
Mapa finančnej slobody
336 stiahnutí