Documents

Finančný koláč
179 stiahnutí
Informačný leták o štúdiu v malých skupinkách
386 stiahnutí
Plán výdavkov - kategórie
385 stiahnutí
Prehľad dlhov - snežná guľa
200 stiahnutí
30-dňové sledovanie príjmov a výdajov
286 stiahnutí
527 stiahnutí
Zmluva o uznaní a prevode vlastníctva
218 stiahnutí
Mapa finančnej slobody
315 stiahnutí