Documents

Príklad tabuľky na sledovanie príjmov a výdavkov
140 stiahnutí
Finančný koláč
563 stiahnutí
Informačný leták o štúdiu v malých skupinkách
565 stiahnutí
Plán výdavkov - kategórie
679 stiahnutí
Prehľad dlhov - snežná guľa
433 stiahnutí
30-dňové sledovanie príjmov a výdajov
589 stiahnutí
802 stiahnutí
Zmluva o uznaní a prevode vlastníctva
388 stiahnutí
Mapa finančnej slobody
594 stiahnutí