Documents

Finančný koláč
331 stiahnutí
Informačný leták o štúdiu v malých skupinkách
465 stiahnutí
Plán výdavkov - kategórie
502 stiahnutí
Prehľad dlhov - snežná guľa
284 stiahnutí
30-dňové sledovanie príjmov a výdajov
409 stiahnutí
657 stiahnutí
Zmluva o uznaní a prevode vlastníctva
299 stiahnutí
Mapa finančnej slobody
401 stiahnutí