Documents

Finančný koláč
391 stiahnutí
Informačný leták o štúdiu v malých skupinkách
495 stiahnutí
Plán výdavkov - kategórie
555 stiahnutí
Prehľad dlhov - snežná guľa
319 stiahnutí
30-dňové sledovanie príjmov a výdajov
465 stiahnutí
710 stiahnutí
Zmluva o uznaní a prevode vlastníctva
331 stiahnutí
Mapa finančnej slobody
470 stiahnutí