Documents

Brožúra pre lídrov spoločenstiev
55 stiahnutí
46 stiahnutí
Príklad tabuľky na sledovanie príjmov a výdavkov
234 stiahnutí
Finančný koláč
670 stiahnutí
Prehľad dlhov - snežná guľa
521 stiahnutí
30-dňové sledovanie príjmov a výdajov
683 stiahnutí
877 stiahnutí
Zmluva o uznaní a prevode vlastníctva
471 stiahnutí
Mapa finančnej slobody
700 stiahnutí