Vzdelávanie


Ponúkame Vám následovné formy vzdelávania, ktoré organizujeme po dohode s Vami vo všetkých regiónoch Slovenska. Sú určené pre veriacich bez rozdielu vierovyznania.

Kurz
Semináre