O násVítame vás na webe nášho občianskeho združenia Biblia a financie, ktorého aktivity začali už v roku 2015.
Sme zakladateľmi a šíriteľmi kurzu „Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom“. Ide o overený kurz, ktorý absolvovali tisíce ľudí po celom svete.
My sme toto štúdium ušili na mieru slovenskej kultúre a prostrediu. Naše kurzy, webináre, prednášky či poradenstvo uskutočňujeme online aj offline.

Sme prví, ktorí tento druh štúdia priniesli na Slovensko. Ide o ucelený koncept vzdelávania, kde ľudí učíme finančnej gramotnosti, vypĺňame medzeru v kresťanských kruhoch učenia o peniazoch. Sme ekumenickí, otvorení pre všetky vekové kategórie či pohlavia.

Zakladateľmi združenia Biblia a financie sú Peter Halušťok a Radovan Ivanko.
Dnes je šírenie tejto myšlienky v Božích rukách a stojí aj na dobrovoľníkoch, ochotných slúžiť Pánu v šírení týchto biblických princípov.

Peter Halušťok sa zaoberá obchodnou a investičnou činnosťou v oblasti realít. Dlhé roky pracoval vo finančnej sfére, dnes sa aktívne venuje šíreniu učenia Biblie, zvlášť v otázke peňazí a majetku. Žije v Košiciach s manželkou Luciou a troma deťmi.

Radovan Ivanko pôsobí ako konzultant pre poradenskú firmu, študoval na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.  Zúčastňuje sa na medzinárodných konferenciách o financiách z biblickej perspektívy. Je ženatý, s manželkou Lenkou vychovávajú dvoch synov.


Mohli ste nás stretnúť:

projekt VIERA DO VRECKA
brožúrka Keď Boh poradí s rodinným rozpočtom. (nájdete v kníhkupectvách)
relácia Zaujímajú Boha naše peniaze?: (YouTube link)

RÁDIO 7
260 relácii pre „Zaostrené na financie“, vysielame každý pracovný deň: (odkaz)

TV LUX
relácia Viera do vrecka, téma Zaujímajú Boha naše peniaze?: (odkaz)

KATOLÍCKE NOVINY
článok: Ak nevieme, kedy máme dosť, nikdy nemáme dosť. (odkaz)

RÁDIO LUMEN: Relácia Viera do vrecka

CAMPFEST A INÉ…


Náš príbeh

Na jednej z konferencií pre kresťanských podnikateľov, na ktorej sme sa zúčastnili (Peter a Rado), bol rečníkom Peter Briscoe. Téma, ktorej sa posledné roky venuje veľmi intenzívne, bola o hospodárení s peniazmi podľa biblických princípov. Obsah jeho prednášky bol pre nás veľmi atraktívny a revolučný. A to z dôvodu, že to nie je úplne bežná téma učená v dnešnej dobe v cirkvách a rodinách na Slovensku, a už vôbec nie komunikovaná medzi ľuďmi.
Nakoľko sme sa obaja s Radom v živote profesne venovali financiám, táto téma nám bola veľmi blízka. Skôr nás príjemne prekvapilo, koľko praktických rád má Biblia na tému hospodárenia s majetkom a peniazmi. Nasledovalo absolvovanie zahraničných seminárov a iné štúdiá v tejto oblasti.
Zlom nastal, keď sme sa po modlitbách rozhodli priniesť viac tohto učenia na Slovensko.
Obrovskou oporou je práve pán Peter Briscoe z Holandska, zakladateľ a prezident Compass – Financies Gods Way Europe, zároveň aj ochota p. Howarda Daytona, zakladateľa Compass – Financies Gods Way z USA. Práve oni rozhodli, že sú ochotní bezplatne poskytnúť obsah vzdelávania, ktorý dlhé roky tvorili. Na základe toho, boli dobrovoľníci ochotní pomôcť preložiť z Anglického jazyka materiály pre štúdium. Následne sme našli oporu u organizácii Eastern European Missions z Viedne, ktorá bola ochotná preloženú literatúru vydať.

Keď sa ľudia začnú zaujímať o oblasť financií, zisťujú rovnako ako milióny iných, že štúdium tejto oblasti je nad ich sily, uvedomujú si, že jednoduché materiály presahujú ich stupeň porozumenia. Preto sme hľadali materiál, ktorý by bol ľahko zrozumiteľný, ale najmä praktický. Už dlhšie sme nosili v srdci túžbu, aby sa táto veľmi citlivá, chúlostivá téma dostala medzi ľudí… Preto sme založili Biblia a financie, začali vydávať publikácie a šíriť tieto dôležité informácie plné nádeje…


Povedali o kurze Biblia a financie:


Ak máte viac otázok, kontaktujte nás na cez kontaktný formulár.