Naše referencie

nazov test

Najdôležitejším poznatkom pre mňa je myšlienka, že financie nie sú našim vlastníctvom, ale ich máme prepožičané k užívaniu od Pána, a podľa toho s nimi máme naložiť v našich životoch.
Zdieľanie v malej skupinke je podľa mňa neskutočne pozitívna vec.
Ľudia by sa mali zúčastniť kurzu z dôvodu, že neexistuje spoľahlivejší manuál k narábaniu s financiami, ako keď metodiku vytváral Boží duch s plnosťou lásky a múdrosti.

Miťo a Marika Účastníci štúdijnej skupinky

Mňa oslovilo hlavne to, že do správy peňazí je nutné zapájať Boha. Z Biblie môžeme čerpať rady ako správne hospodáriť. Boh je ten, ktorý rozdeľuje dary a On vie najlepšie, čo je pre každého človeka dobré, a tak je to aj s financiami.

Kurz by som odporučil každému. Ja som si počas neho ešte viac uvedomil, že všetko závisí od vôle Boha a mal by som sa v prvom rade spoliehať na pomoc od Neho a nie na vlastné sily.
Rád sa zúčastním na ďalších seminároch.

Martin Účasník štúdijnej skupinky

Spolu s manželkou sme sa zúčastnili vašich sedení. Mňa osobne oslovila téma DÁVANIE. V tejto oblasti mám veľké medzery a pociťujem doposiaľ nepoznanú vnútornú potrebu urobiť radikálnu zmenu.

Peter Účasník štúdijnej skupinky