Chcete finančne podporiť túto misiu?

 


Daruj daň:

Ponúkame vám príležitosť umiestniť časť vašich daní na podporu služby, ktorú robíme pre vás v rámci Slovenska - učíme biblické princípy v oblasti financií, aby aj táto oblasť prinášala pokoj v rodinách.
Pre vás by to konkrétne znamenalo, že práve cez peniaze, ktoré vám boli zverené nasmerujete svoje srdce pre túto službu. Ďakujeme pekne za vašu štedrosť.
Tu sú jednoduché kroky:

Ste zamestnaný?
1. Požiadajte zamestnávateľa o "Potvrdenie o zaplatení dane".
2. Stiahnite si tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane".
3. Obe tlačivá doručiť na príslušný daňový úrad alebo nám fyzicky, resp.poštou na:

Biblia a financie
Štúrova 22
040 01  Košice

Ste podnikateľ?
Požiadajte účtovníka, aby vám zapísal údaje občianskeho združenia Biblia a financie do daňového priznania.
Budeme radi, ak nám v prípade nejasnosti zavoláte na 0907 983 334. Alebo detailný postup si viete pozrieť tu.

V roku 2023 plánujeme, ak Pán Boh dá, nasledovné aktivity:

 • Poskytovať kurzy “Ako hospodáriť s financiami Božím spôsobom”.
 • Vydanie knihy pre mladých a knihy pre finančných profesionálov.
 • Zviditeľnenie misie Bafpro (Biblia a financie pre profesionálov) v online svete.
 • Pokračovanie vzdelávania absolventov základného kurzu.
 • Pripraviť Modul 2 - vzdelávací program pre finančných profesionálov.
 • Zorganizovať jednodňovú konferenciu.

Priama finančná pomoc:

Ak máte záujem o finančnú podporu tejto misie, čo by len 1 euro, môžete tak urobiť jednorazovo alebo pravidelne. Vaša pravidelná podpora nám umožní efektívnejšie a dlhodobo plánovať naše aktivity.

Mesačne:
 • Dar 5 € - nám umožní osloviť 100 ľudí za rok
 • Dar 20 € - nám umožní vytlačiť 5 kusov kníh
 • Dar 50 € - nám umožní zamestnať človeka, ktorý nám pomôže rásť
Jednorazovo:
 • 100 € - poldňový workshop a prezentácia misie vo farnosti/spoločenstve
 • 300 € - poštovné na celý rok
 • 600 € - celoročná kampaň na sociálnych sieťach
Priamo prevodom na účet

Platobnou kartou
Fio banka
SK38 8330 0000 0028 0163 7799

v spolupráci s Darujme.sk:

Darovacia stránka na Darujme.sk

 


Hľadáme aj dobrovoľníkov: 

Ak máš talent a ochotu prispieť v tejto misii, tak hľadáme dobrovoľníkov na rôzne aktivity (viď formulár):

V prípade záujmu sa ozvi cez kontaktný formulár, alebo volaj cez kontakty.